sercepolski

pobierz regulamin

REGULAMIN ELIMINACJI DO GOŚCINNEGO UDZIAŁU W SPEKTAKLU „SERCE POLSKI” GRUPY CIRCUS FERUS

 

ORGANIZATOR: Grupa Circus Ferus reprezentowana przez Stowarzyszenie Artystyczne KOLEKTYW

WSPÓŁORGANIZATORZY: Ośrodek Kultury w Luboniu

Projekt finansowany przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kultura w drodze”.

 

 

ELIMINACJE DO GOŚCINNEGO UDZIAŁU W SPEKTAKLU „SERCE POLSKI” GRUPY CIRCUS FERUS odbędą się w formie KONKURSU TALENTÓW

TEMAT KONKURSU: SERCE POLSKI

Przedmiotem konkursu jest indywidualna, artystyczna interpretacja tematu „Serce Polski” w dowolnej, wybranej przez uczestnika formie ekspresji.

CELE KONKURSU:

 •  wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców i nagrodzenie możliwością wystąpienia w spektaklu plenerowym przed szeroką publicznością
 •  popularyzowanie działań artystycznych
 •  rozwijanie kreatywności
 •  promowanie talentów
 •  rozwijanie zainteresowań
 •  rozwijanie współpracy pomiędzy twórcami i instytucjami kultury w Wielkopolsce
 •  promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 •  zaprezentowanie w środowisku Ośrodka Kultury w Luboniu różnorodnych talentów

UCZESTNICY KONKURSU:

 •  konkurs jest skierowany do artystów indywidualnych i grup artystycznych współpracujących z Ośrodkiem Kultury w Luboniu, którzy chcieliby zaprezentować swoje pasje lub wyjątkowe umiejętności
 •  do konkursu przystąpić mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

FORMA KONKURSU:

krótka prezentacja sceniczna autorskiej realizacji tematu „Serce Polski” w dowolnej formie:

 • śpiew
 • taniec
 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej
 • prezentacja treści kabaretowych
 • małe formy teatralne
 • gra na dowolnym instrumencie
 • recytacja
 • występy sportowo-akrobatyczne
 • zdolności manualne
 • pokaz iluzji
 • pokaz unikatowych zdolności
 • itp.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • na każdego uczestnika lub grupę przypada jedno zgłoszenie
 • występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych
 • prezentacja nie powinna być dłuższa, niż 5 minut
 • sprzęt niezbędny do prezentacji uczestnicy zobowiązani są zorganizować we własnym zakresie
 • uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich
 • uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych uczestników biorących udział w występie
 • osoby lub grupy zakwalifikowane do gościnnego występu w spektaklu zostaną wyłonione przez jury złożone z przedstawicieli Grupy Circus Ferus i przedstawicieli Ośrodka Kultury w Luboniu
 • decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
 • jury zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej, niż jednej osoby lub grupy zakwalifikowanej do gościnnego udziału w spektaklu
 • osoby lub grupy zakwalifikowane zgadzają się dobrowolnie, jednorazowo, gościnnie i nieodpłatnie wystąpić ze swoim pokazem w spektaklu „Serce Polski” Grupy Circus Ferus, 11.11.2020 r. w Luboniu oraz wziąć udział w próbie generalnej tego samego dnia (data spektaklu może ulec zmianie)
 • organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy uczestników oraz ewentualne urazy ciała i wypadki

PRZEBIEG KONKURSU:

 • informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Luboniu, portalu KULTURAUPODSTAW.PL i facebooku Grupy Circus Ferus
 • zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres TEATR@CIRCUSFERUS.COM w terminie najpóźniej do 13.10.2020 r.
 • wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Luboniu, portalu KULTURAUPODSTAW.PL i facebooku Grupy Circus Ferus, w dniu 14.10.2020 r.
 • uczestnicy zakwalifikowani do konkursu przystąpią do eliminacji, które odbędą się 15.10.2020 r. w Ośrodku Kultury w Luboniu
 • wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia po obradach jury oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Luboniu, portalu KULTURAUPODSTAW.PL i facebooku Grupy Circus Ferus

 

ZGŁOSZENIA:

 

 • zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres TEATR@CIRCUSFERUS.COM w terminie najpóźniej do 13.10.2020 r. w tytule maila należy wpisać: KONKURS SERCE POLSKI
 • w treści maila należy podać:
 1. Imię i nazwisko lub nazwa zespołu, grupy
 2. Ilość osób (w przypadku grup)
 3. Nazwa prezentowanej formy
 • o zakwalifikowaniu uczestników do konkursu decyduje organizator

 

MIEJSCE REALIZACJI :

eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury w Luboniu, przy ul. Sobieskiego 97

TERMIN REALIZACJI: 15.10.2020 r.

NAGRODA GŁÓWNA:

W konkursie zostaną wyłonione osoby i/lub grupy, które w ramach nagrody otrzymają możliwość wystąpienia w spektaklu „Serce Polski” Grupy Circus Ferus, 11.11.2020 r. w Luboniu (data spektaklu może ulec zmianie). Wszelkie informacje dotyczące spektaklu znajdują się na stronie internetowej www.circusferus.com (w zakładce „Serce Polski”)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach fotograficznych i filmowych stworzonych podczas trwania konkursu i publikowanie ich na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Luboniu, portalu KULTURAUPODSTAW.PL i facebooku Grupy Circus Ferus oraz w prasie, radiu i TV i innych mediach informujących o wydarzeniach związanych z projektem.

OSOBY DO KONTAKTU:

Justyna Paluszyńska – tel. 797 249 634